Allmänna villkor

NBB Nordic Beauty Bar AB, organisationsnummer 559275-6190 (nedan ”Nordic Beauty Bar”), äger och driver butiken www.nordicbeautybar.com (nedan ”Webbsidan”). Kontaktuppgifter och övrig relevant bolagsinformation om Nordic Beauty Bar framgår på denna webbplats.

1. Allmänna köpevillkor

1.1 Dessa köpevillkor gäller när du som konsument/kund genomför beställningar från Nordic Beauty Bar via Webbsidan.

1.2 Vid beställningar genom Webbsidan ingås köpeavtal mellan dig och Nordic Beauty Bar. För att kunna genomföra ett köp måste du acceptera dessa köpevillkor. Genom att slutföra köpet godkänner du köpevillkoren och förbinder dig att följa köpevillkoren i sin helhet. Du bekräftar också att du tagit del av Nordic Beauty Bar:s integritetspolicy, inklusive cookies som beskriver hur Nordic Beauty Bar behandlar dina personuppgifter. Läs mer om vår Integritetspolicy här.

1.3 För att kunna beställa produkter via Webbsidan måste du som kund ha fyllt 18 år eftersom vi enligt svensk lag inte får ingå avtal med personer under 18 år. Om du är under 18 år behöver din vårdnadshavare lämna samtycke till inköpet. Nordic Beauty Bar förbehåller sig rätten att under vissa omständigheter ändra eller neka en beställning (t.ex. om kunden uppgett felaktiga personuppgifter).

1.4 Nordic Beauty Bar reserverar sig för slutförsäljning av produkter. Produktbilderna på Webbsidan garanterar inte att varans exakta utseende och beskaffenhet återges. Nordic Beauty Bar reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen och förbehåller sig rätten att ändra produktinformationen och priser utan föregående avisering.

2. Priser

2.1 Vid beställning via Webbsidan gäller de priser som framgår av informationen på Webbsidan vid tidpunkten för beställningen. I alla priser ingår mervärdeskatt (moms) som normalt är 25 %, vilket framgår på exempelvis fakturan om man valt alternativet faktura för betalning. Priserna inkluderar inte eventuella fraktavgifter och betalningsavgifter vilka på ett tydligt sätt kommer att framgå innan du som kund slutför din beställning.

2.2 Med rekommenderade priser avses de ordinarie priser som våra underleverantörer rekommenderar oss att ange och en konsument normalt förväntas vilja betala för varan i en fysisk butik i Sverige. Rekommenderade priser på produkter och varumärken som normalt inte säljs i Sverige räknas om till butikspriser i jämförbara EU-länder.

3. Betalsätt

3.1 Du som kund har rätt att betala dina varor på de alternativa sätt som anges i samband med beställningen. För att göra betalningen så smidig och säker som möjligt samarbetar Nordic Beauty Bar med Shopify payments. Genom Shopify payments erbjuds bl.a. möjligheten till kortbetalning. Vid kreditköp kan inhämtande av kreditupplysning om din betalningsförmåga förekomma, vilket du kommer att upplysas om. Nordic Beauty Bar förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra sådana betalsätt som vid beställningstillfället inte fungerar eller om du som kund inte godkänns för det valda betalsättet.

 4. Leverans och transport

4.1 Nordic Beauty Bar levererar beställda produkter enbart inom Sverige.

4.2 Produktbeställningar som inkommer till Webbsidan före 14:00 (måndag-fredag) skickas vanligtvis samma dag. Produktbeställningar som inkommer till Webbsida under helgdagar och lördag-söndag skickas nästkommande vardag. Leveranstiden är därefter 1-3 arbetsdagar beroende på fraktsätt och postnummer. Nordic Beauty Bar har ingen möjlighet att påverka eventuella förseningar. Vid leveransförsening fortsätter vi att bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans försenas oskäligt länge, och detta inte beror på dig som kund, har du rätt att häva köpet utan att drabbas av någon kostnad.

4.3 De fraktpriser som aktualiseras framgår av informationen vid kassan innan du slutför din beställning och godkänns av dig genom att du genomför köpet.

4.4 Vänligen kontrollera alltid att dina leveransuppgifter (exempelvis adress, telefon- och mobilnummer och din email) stämmer innan du slutför ditt köp. Det är inte möjligt att ändra dessa uppgifter efter att beställningen blivit packad.

4.5 Om försändelsen ska hämtas hos postombud får du som kund avisering som beskriver när, var och hur försändelsen kan hämtas. Du är som kund ansvarig för att hämta paketet inom den tid som anges i aviseringen, vilket normalt är 14 dagar. Avisering kan ske via email, SMS eller vanlig post. Normalt ska paket lösas ut personligen med kolli-id samt giltig legitimation. Om du har tappat bort kolli-id eller har frågor kring uthämtningen, vänligen maila oss på info@nordicbeautybar.com.

4.6 Ditt paket ligger kvar på utlämningsstället olika länge beroende på respektive leverantörs bestämmelser, därefter skickas det tillbaka till Nordic Beauty Bar. Har du betalat din order men inte hämtat ut den, kommer du automatiskt krediteras summan på produkterna (men inte för fraktkostnaden) när vi hanterat din leverans. 

5. Ångerrätt

Vänligen kontakta alltid kundtjänst genom att maila info@nordicbeautybar.com innan du returnerar en vara, oavsett anledning, för snabbast och säkrast hantering av din retur.

5.1 Du har som kund alltid 14 dagars ångerrätt enligt LODA (lagen om distansavtal utanför affärslokal). Ångerfristen börjar löpa från den dag du mottagit varan. Varan behöver returneras i ett oförändrat skick för att du som kund ska få en fullständig kreditering. Vänligen notera att ångerrätten inte gäller för produkter med bruten försegling som inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl.

5.2 Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till oss om ditt beslut att frånträda köpeavtalet (t.ex. genom e-post eller vanligt brev). För en smidig hantering rekommenderar vi dig att maila oss på info@nordicbeautybar.com eller använda Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätt som du hittar på www.konsumentverket.se. För den snabbaste hanteringen bör du ange ditt ordernummer, produktnummer och kontaktuppgifter så att vi kan identifiera din retur. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du skickar in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

5.3 Om du ångrar ditt köp kommer Nordic Beauty Bar att betala tillbaka alla genomförda betalningar för berörd beställning. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då Nordic Beauty Bar fick underrättelse från dig om ditt beslut att frånträda avtalet. Nordic Beauty Bar har rätt att vänta med återbetalningen till dess vi fått tillbaka varan eller varorna från dig. Normalt använder Nordic Beauty Bar samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv använt för den inledande affärstransaktionen om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Återbetalningen kommer oavsett återbetalningsmetod inte belasta dig med någon kostnad.

5.4 Du måste återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan fjortondagarsperioden löpt ut.

5.5 Vid utnyttjande av ångerrätten är du ansvarig för både returkostnad samt att varan/varorna kommer i retur till Nordic Beauty Bar i oskadat skick. Du kommer alltså att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av produkterna. Vänligen notera att du som avsändare av försändelsen ansvar för att säkerställa att varorna kommer fram till Nordic Beauty Bar – därför rekommenderar vi att du skickar varorna på ett spårbart och försäkrat sätt.

5.6 Ångerrätten gäller endast om varan är i väsentligt oförändrat skick. Som kund har du rätt att undersöka varan eller varorna men du får inte bryta plomberingar eller prova produkten då denna då inte kan återlämnas på grund av hälso- och hygienskäl. Rätten att ångra sig upphör alltså när du bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering.

6. Reklamation

6.1 Vänligen kontakta kundtjänst info@nordicbeautybar.com innan du skickar tillbaka en vara, oavsett anledning för instruktioner och snabbast möjlig hantering. Enligt konsumentköplagen har du rätt att reklamera ditt köp till Nordic Beauty Bar inom skälig tid. Om du vill reklamera en produkt ska du göra det inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet genom att kontakta oss. Felet ska normalt vara ursprungsfel och inte orsakats av felaktig användning/hantering av varan. Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha gjorts i rätt tid.

6.2 Om din reklamation är gjord i rätt tid och fel på produkten föreligger enligt konsumentköplagen skickar Nordic Beauty Bar ut en ny produkt och ersätter dig för eventuella kostnader som uppkommit i samband med reklamationen såsom fraktkostnaden. Om vi inte kan ersätta produkten av någon anledning återbetalar vi istället vad du har betalat för varan plus eventuella avgifter du har betalat. Skulle felet vara av väsentlig betydelse för dig har du alltid rätt att häva köpet.

6.3 För att anmäla att en vara du beställt från oss är felaktig rekommenderar vi att du kontaktar oss genom e-post på info@nordicbeautybar.com. Glöm inte att inkludera nödvändig information såsom ordernummer och produktnummer/produktnamn. Beskriv felet noggrant för snabbast möjlig hantering och ange om du vill ha en ny vara eller pengarna tillbaka.

6.4 I de flesta fall behöver Nordic Beauty Bar att få tillbaka varan för att hantera reklamationen. I sådana fall rekommenderar vi att du skickar varorna på ett spårbart och försäkrat sätt, eftersom du som avsändare har ansvar för att säkerställa att varorna kommit till oss. Det är normalt du som kund som initialt lägger ut för returfrakten. Vid godkänd reklamation ersätter Nordic Beauty Bar dig som kund för kostnaden för returfrakten. Det är endast vid godkända reklamationer som Nordic Beauty Bar återbetalar fraktkostnaden.

7. Inte uthämtade leveranser

Leverans som ska hämtas hos postombud ligger kvar hos ombudet i 14 dagar innan den returneras till Nordic Beauty Bar. Om du ångrar ditt köp och inte vill stå för denna avgift ska du meddela postombudet att du ”vägrar leverans”, alternativt hämta ut leveransen och därefter returnerar den till oss vilket beskrivs under "Ångerrätt”.

8. Klagomål och tvist

8.1 Nordic Beauty Bar har alltid som målsättning att du som kund ska känna dig nöjd med ditt köp. Om du har klagomål eller anspråk mot oss tar vi gärna emot sådan information via vår kundtjänst. Vi ber dig att i sådana fall skicka e-post till info@nordicbeautybar.com. Om vi inte lyckas hitta en lösning och du vill föra ärendet vidare kan du ta tvisten vidare till Allmänna Reklamationsnämnden som nås antingen via hemsidan www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm.

8.2 När ditt anspråk eller klagomål har uppstått med anledning av köp online finns möjlighet att använda sig av EU:s online-plattform för att lösa tvister. EU:s online-plattform nås via https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Om du lämnar in ditt klagomål via plattformen kommer ärendet automatiskt att vidarebefordras till rätt nationellt tvistlösningsorgan.

8.3 Tvist som rör tillämpningen av eller tolkningen av dessa köpevillkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden, eller i sista instans allmän domstol.

9. Ändringar av köpevillkor

9.1 Nordic Beauty Bar förbehåller sig rätten att vidta ändringar av köpevillkoren. Ändringar av köpevillkoren kommer finnas på Webbsidan. De vid var tid gällande villkoren finns alltid tillgängliga på https://www.nordicbeautybar/kopevillkor.

10. Länkar

10.1 Nordic Beauty Bar kan komma att länka till andra webbsidor som ligger utanför vår kontroll. Även om Nordic Beauty Bar alltid har som ambition att säkerställa att enbart länkar till sådana webbsidor som delar våra policys, är Nordic Beauty Bar inte ansvarigt för skydd eller sekretess och information inklusive personuppgifter som kund tillhandahåller på andra webbsidor. Vi rekommenderar dig som kund att alltid läsa igenom informationen om personuppgifter för sådana webbsidor.

(Senast uppdaterat 2024-07-18)