Integritetspolicy

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

När du anförtror NBB Nordic Beauty Bar AB, Org. Nr. 559275-6190 (nedan ”Nordic Beauty Bar”) dina personuppgifter är det viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet. Dina personuppgifter behandlas med största respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och använder de tjänster som erbjuds där.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (nedan ”Dataskyddsförordningen”) och Nordic Beauty Bar är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter du överlämnar till oss.

I samband med att du lägger din order eller skapar ett “Mitt konto” godkänner du att vi sparar och använder dina uppgifter för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information och data som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också gälla kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Uppgifter du lämnar när du blir kund hos Nordic Beauty Bar

När du blir kund hos Nordic Beauty Bar samlar vi in dina kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer och, i förekommande fall, personnummer. Vi samlar även in uppgifter om leveranssätt, eventuellt utlämningsställe samt IP-adress. Det köpeavtal som Nordic Beauty Bar ingår med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och fullgöra avtalet gentemot dig gällande exempelvis leverans och betalning.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

När du kontaktar kundservice via exempelvis e-post, telefon eller chatt samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss. Det gör vi för att kunna besvara de frågor du har och för att hantera dina ärenden. Det kan exempelvis vara uppgifter om namn, e-postadress och ordernummer. Vi samlar även in den information du själv lämnar till oss om exempelvis hälsotillstånd eller uppgifter om allergier. Om din information rör en reklamation behandlar Nordic Beauty Bar dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning. Det gör vi med stöd av den lagliga grunden som är vårt köpeavtal med dig.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Fullfölja ingått avtal

Nordic Beauty Bar behandlar dina uppgifter för att identifiera dig som kund, hantera och leverera din beställning samt för att administrera fakturering och betalning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller en reklamation.

Information om våra produkter och tjänster

Nordic Beauty Bar kan komma att använda dina personuppgifter för e-postutskick eller andra elektroniska utskick med information om våra produkter och i förekommande fall tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer eller erbjudanden genom att kontakta kundservice eller använda den avanmälningslänk som finns i varje nyhetsbrev.

Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till obehörig part eller sälja dem vidare till extern part.

Med vem delar vi personuppgifterna?

Leverantörer av betallösningar: Rättslig grund är köpeavtalet och syftet att kunna fullgöra köpeavtalet med dig.

För att kunna ta emot betalning från dig delar vi uppgifter med Shopify payments som i sin tur samarbetar med olika leverantörer av betallösningar. Shopify payments är således personuppgiftsansvarigt för dessa uppgifter och respektive underleverantör för dina personuppgifter i deras verksamhet och enligt deras avtalsvillkor som du godkänner i samband med din betalning.

Leverantörer av transport- och frakttjänster. Rättslig grund är köpeavtalet med dig och syftet att kunna fullgöra köpeavtalet med dig.

Våra fraktbolag tar del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullgöra och leverera din beställning.

Cookies/Google/Facebook. Rättslig grund är intresseavvägning och syftet är marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster.

Nordic Beauty Bar delar analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys i syfte att förbättra våra tjänster. Vi registrerar ingen information om besökarens IP-adress, därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Vi använder analysverktyget Google analytics för att förbättra innehåll, navigation och struktur på hemsidan. Analysverktyget använder JavaScript och cookies och informationen om din användning är anonymiserad.

För att undvika att din information sparas kan du i din webbläsare välja att inte acceptera cookies.

Leverantörer av direktmarknadsföring. Rättslig grund är samtycke från dig som kund och syftet är marknadsföring.

Myndigheter vid myndighetsutövning. Rättslig grund är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse som Nordic Beauty Bar måste följa.

På begäran kan Nordic Beauty Bar enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldigt att lämna ut vissa personuppgifter, exempelvis till polismyndigheten i samband med brottsutredning. Vi kan på samma grund i förekommande fall lämna information till Läkemedelsverket eller kommunala tillsynsorgan.

Övrig eventuell behandling av personuppgifter sker utifrån intresseavvägning.

Nordic Beauty Bar kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare än de som anges ovan om det är nödvändigt för vår verksamhet. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.

Vi kan även komma att dela information med potentiella köpare av Nordic Beauty Bar om ägarna skulle besluta sig för att sälja hela eller delar av verksamheten eller i samband med en sammanslagning av bolaget med ett eller andra bolag.

Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Nordic Beauty Bar sparar personuppgifter så länge det finns rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående användarrelation. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. Normalt sparas dina kunduppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt. Dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen, i upp till åtta år.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Nordic Beauty Bar har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Nordic Beauty Bar som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. De leverantörer som vi delar personuppgifter med behandlar dem endast för vår räkning och gör det i enlighet med våra instruktioner.

Nordic Beauty Bar använder i möjligaste mån och i förekommande fall industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information på ett säkert sätt.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du har rätt att få del av vilka personuppgifter om dig som finns hos Nordic Beauty Bar samt begära att få dessa raderade. För att få tillgång till den informationen eller radera dina personuppgifter måste din ansökan vara skriftlig, innehålla ditt personnummer samt vara undertecknad av dig personligen. Skicka din ansökan till NBB Nordic Beauty Bar AB, Kundservice, Ögärdesvägen 17, 433 30 Partille. Uppgifterna eller bekräftelse av radering skickas utan onödigt dröjsmål till din folkbokföringsadress.

Du kan alltid använda dig av den avanmälningslänk som finns i alla kampanjer, erbjudanden och nyhetsbrev som Nordic Beauty Bar skickar till dig.

Om dina uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Du har också rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte följer Dataskyddsförordningen eller annan svensk lag.

Data som inte kan raderas är bland annat data som krävs enligt bokföringslagen och data som krävs för att Nordic Beauty Bar ska kunna uppfylla sina åtaganden vid t.ex. reklamationer.

Cookies

Nordic Beauty Bar använder cookies. Cookies innehåller information som vi använder för att förbättra webbplatsen och för att kunna ge våra besökare en så bra service och upplevelse som möjligt.

Det finns olika typer av cookies. Permanenta cookies sparar en fil på din dator för att kunna anpassa webbplatsen efter dina val och kommer ihåg att du har besökt oss tidigare och kan därför t.ex. med automatik fylla i din e-postadress, adress och postnummer m.m. Dessa cookies lagras på din enhet under en viss tid eller till dess att du väljer att ta bort dem.

Sessionscookies används under tiden du besöker vår webbplats och försvinner när du stänger din webbläsare. De behövs för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, som inte fungerar utan dessa cookies.

Nordic Beauty Bar använder även cookies från tredje part, exempelvis Google analytics och Facebook. Data som samlas in av dessa cookies, inklusive eventuella personuppgifter, används för intressebaserad annonsering och analys. Respektive tredje part ansvarar för insamling och behandling av personuppgifter från sådana cookies. Nordic Beauty Bar har inte tillgång till de uppgifter som samlas in.

Cookies sparas på din dator eller mobil och kan bara läsas av den webbplats de kommer från. Du kan i din webbläsare välja att inte acceptera cookies, men då kommer webbplatsen inte att fungera optimalt. Detta gör du i inställningarna. Du kan normalt välja att helt blockera cookies, blockera tredjepartscookies eller be webbläsaren att radera alla cookies när du stänger den.

Det är viktigt för Nordic Beauty Bar att du som kund känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med största respekt. Om du ändå anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så får du gärna höra av dig till oss. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är den myndighet som utövar tillsyn över vår behandling av dina personuppgifter.

Nordic Beauty Bar förbehåller sig rätten att löpande ändra denna integritetspolicy i den utsträckning som är nödvändig för att åtgärda störningar, uppfylla nya lagar eller tekniska krav. Alla ändringar av integritetspolicyn publiceras på vår webbplats.

För ytterligare information om vår hantering av dina personuppgifter hänvisar vi till informationen på www.nordicbeautybar.com.